dr hab.

MACIEJ PILECKI

Certyfikowany psychoterapeuta, superwizor PTP, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył szkolenie systemowe oraz kurs całościowy psychodynamiczny. Uczestniczył w szkoleniach Anna Freud Center Parent Infant Training oraz Parent Infant Observation . Psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, lider grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego , kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychiatrii i psychoterapii.