JERZY DMUCHOWSKI

Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii grupowej. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych. Stworzył Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej przy LP. Nadzoruje merytorycznie te studia.