prof. dr hab.

IRENA NAMYSŁOWSKA

Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii. Autorka przeszło 100 publikacji z dziedziny psychiatrii i psychoterapii w tym podręcznika Terapia Rodzin i Psychiatria Dzieci i Młodzieży (redakcja). Obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.