prof. dr hab. n. med.

BOGDAN DE BARBARO

Psychiatra, psychoterapeuta, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ. W latach 2016 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiell ońskiego Collegium Medicum. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. Jest autorem, współautorem i redaktorem artyku łów i książek z zakresu psychiatrii i psychoterapii, m.in. Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii z Szymonem Chrząstowskim (2011), Psychoterapia między wiedzeniem, a niewiedzeniem z Wojciechem Drathem (2022), Po co światu psychoterapia (2023).