At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
ANDRZEJ LEDER – TRÓJKONFERENCJA 2023
Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all
dr hab., prof. pan

ANDRZEJ LEDER

Filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykuje też psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘ Sein und Zeit ’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum . Die Revolution 1939 1956 und Ihre Folge . Naucza w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN, a także Uniwersytecie paryskim (Sorbona). Mieszka w Warszawie.