Osoba terapeuty.

Relacja terapeutyczna

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
we współpracy z Katedrą Psychiatrii UJ CM

VIII TRÓJKONFERENCJA