zaproszenie do czynnego udziału

zaproszenie do czynnego udziału

Szanowni Państwo, Konferencja Trzech Sekcji jest okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, do zadawania pytań, do wymiany refleksji, a także możliwością wzajemnej inspiracji.  Październikowe trzydniowe spotkania stanowią platformę integracji…