wszystkie aktualności
zaproszenie

zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Z wielką nadzieją zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu tzw. trójkonferencji organizowanych od wielu lat przez trzy sekcje psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W roku 2023 organizacja tego wydarzenia przypadła Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Konferencja odbędzie się 13-15 października, w Warszawie, w salach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nadaliśmy jej tytuł:

Psychoterapia wobec zmieniającego się świata.

Na naszej konferencji chcemy przyjrzeć się dynamice zmian wokół nas w ważnych dla pacjentów i psychoterapeutów obszarach. Rzeczywistość ostatnich czasów przynosi takich zmian wiele, a wraz z nimi wiele nowych i intensywnych doświadczeń, często emocjonalnie obciążających. 

Chcemy się tym zmianom wspólnie przyjrzeć, a także poddać refleksji na ile psychoterapia za nimi podąża.

Poruszymy też tematy wzbudzające kontrowersje, by ich nie pomijać w publicznym dyskursie. 

Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Z przyjemnością przekazujemy Państwu wstępne zapowiedzi:

 •  prof. Irena Namysłowska (we współpracy z Marcinem Obrębskim) będzie mówić o widzianych z lotu ptaka zmianach w psychoterapii w ciągu ostatnich dziesięcioleci,
 • prof. Andrzej Leder wygłosi wykład pt.: „Odklejanie się tapety, czyli jak przemija postać świata…”,
 • prof. Karolina Safarzyńska odpowie na pytanie „Czy ekonomia behawioralna jest skutecznym narzędziem wpływu na ludzi?”,
 • Jerzy Dmuchowski zmierzy się z tematem „Grupa psychoteraputyczna – awers czy rewers dynamiki współczesnego świata”,
 • ks. dr Jacek Prusak opowie o „Niejednoznacznej stracie czyli żałobie po „polskim Kościele” „, 
 • Anna Król-Kuczkowska przedstawi wystąpienie „Czy możemy lepiej rozumieć narcyzm”,
 • dr Rafał Styła przedstawi wykład „Systematyczny pomiar zmian obserwowanych u pacjentów w toku psychoterapii. Szansa, wyzwanie, czy zagrożenie?”,

 

Nie pominiemy znaczenia sztucznej inteligencji we współczesnym świecie, w tym wyzwań jakie stawia ona przed psychoterapeutami. Dr Maciej Pilecki odpowie na pytanie „Czy sztuczna inteligencja ma podświadomość?”.

Planujemy wieczorną sesję poświęcić pamięci profesora Stefana Ledera w 20-rocznicę Jego śmierci. Sesję poprowadzi prof. Czesław Czabała, a jednym z gości będzie bratanek bohatera sesji – prof. Andrzej Leder. 

Chcemy rozmawiać o nowych zjawiskach, z którymi psychoterapeuci dziś się mierzą. I tak:

 • dr Łukasz Müldner-Nieckowski opowie o źródłach szacunku dla różnorodności płciowej i seksualnej w psychodynamicznym i psychoanalitycznym modelu myślenia o człowieku,
 • Justyna Dąbrowska odpowie na pytanie, czy istnieje instynkt macierzyński,
 • dr Bogusława Piasecka przedstawi wystąpienie „Kontekst rodzinny niepokojów adolescentow”,
 • prof. Grzegorz Iniewicz omówi „Dylematy wokół tożsamości płciowej nastolatków”
 • Dr Michał Lew-Starowicz przedstawi wykład „Kompulsywne zachowania seksualne – aktualny stan wiedzy i perspektywy terapeutyczne”,
 • Zofia Milska-Wrzosińska odniesie się do pytania „Nowe związki – nowa terapia par?”

 

W formie warsztatowej lub seminaryjnej przedstawione zostaną znane i mniej znane (a niekiedy kontrowersyjne) metody pracy psychoterapeutycznej:

 • prof. Elżbieta Zdankiewicz Ścigała przygotowuje wystąpienie pt.: „Psychoterapia traumy – procedury rekomendowane i nierekomendowane według APA”,
 • o Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) opowie Magdalena Skuza,
 • Terapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu (TFP) omówi Janusz Kitrasiewicz,
 • Karolina Staniaszek i Agnieszka Tousty-Ingielewicz przedstawią wystąpienie „Terapia schematu – gdzie myślenie poznawczo-behawioralne spotyka się z innymi nurtami”,
 • prof. Tomasz Pawełczyk omówi teorię poliwagalną i jej znaczenie dla psychoterapii. 
 • Małgorzata Łozińska przedstawi wystąpienie „Zaufać nieświadomości: wstęp do CMT (teorii panowania i kontroli)”,
 • o Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT) opowie Anna Król- Kuczkowska,
 • założenia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) przedstawi Katarzyna Moneta-Spyra w wystąpieniu „Droga do trwałej zmiany w relacji –  terapia par metodą EFT”,
 • o głównych założeniach ISTDP opowie Beata Załoga w wystąpieniu „Terapia ISTDP -współtworzenie zmiany”,
 • dr Justyna Holka-Pokorska przedstawi wystąpienie „Psychoterapia w oparciu o psychodeliki – szansa na zjednoczenie podejścia biologicznego i psychoterapeutycznego w leczeniu zaburzeń psychicznych?”.

 

Przewidujemy również sesję plakatową.

 

Na zakończenie Konferencji wystąpią prof. Katarzyna Schier, i prof. Bogdan de Barbaro, którzy  poprowadzą finalny panel i podsumowującą dyskusję.

 

Komitet programowy: 

Bogdan de Barbaro,
Czesław Czabała,
Justyna Dąbrowska,
Michał Melonowski,
Krystyna Mierzejewska-Orzechowska,
Zofia Milska-Wrzosińska,
Łukasz Müldner-Nieckowski,
Bogusława Piasecka,
Katarzyna Schier,
Rafał Styła

 

Komitet Organizacyjny: 

Justyna Kłosowska-Belda,
Anna Kopacz,
Maria Marquardt,
Krystyna Mierzejewska-Orzechowska,
Maciej Wilk,
Gorgonia Wróbel-Sucharska

W imieniu Komitetu Programowego,
przewodnicząca Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego